Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

XII edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę - realizowanych w 2020 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: czwartek, 31 października, 2019 - 14:59
zaktualizowany: poniedziałek, 4 listopada, 2019 - 10:15
Granty informacja
Termin składania wniosków - 20 grudnia 2019 roku.

Uprzejmie informuję, że do 20 grudnia 2019 r. do Biura Edukacji, za pośrednictwem dzielnicowych wydziałów oświaty i wychowania, można składać wnioski  w ramach XII edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę.

Specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne składają wnioski bezpośrednio do Biura Edukacji.

Finansowaniem objęte będą projekty realizowane w okresie od lutego do listopada 2020 roku uznane w tym roku za priorytetowe.

Lista projektów, które będą finansowane w 2020 roku zostanie opublikowana na stronie Biura Edukacji w końcu stycznia 2020 roku.

Rozlicznie wydatków związanych z realizacją XII edycji grantów (2020 r.) powinno nastąpić do dnia 19 grudnia 2020 roku.

Rekomendowane przez Komisję wnioski otrzymają dofinansowanie w przypadku zatwierdzenia środków w budżecie m.st. Warszawy na rok 2020 na ten cel.

 

Mirosław Sielatycki

Zastępca Dyrektora Biura Edukacji

Pliki do pobrania: