Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

VIII edycja Grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - 2016 rok
10 listopada, 2015 - 13:00
VIII edycja Grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych - 2016 rok
Szanowni Państwo,
5 października, 2015 - 09:25
Seminarium szkoleniowe dla dyrektorów warszawskich poradni psychologiczno-pedagogicznych w Kazimierzu Dolnym - 24-25.09.2015
5 sierpnia, 2015 - 11:01
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" zaprasza na zajęcia dla rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2015 rok
5 lutego, 2015 - 12:33
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2015 rok
W ramach VII edycji grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych do Biura Edukacji wpłynęło 45 wniosków.
VII edycja Grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
30 grudnia, 2014 - 14:17
VII edycja Grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.
UWAGA! Przedłużono termin składania wniosków do 9 stycznia 2015 roku
14 lipca, 2014 - 10:28
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
31 stycznia, 2014 - 16:03
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na rok 2014
7 listopada, 2013 - 19:01
VI edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
Mapa poradni orzekających w sprawie autyzmu
29 sierpnia, 2013 - 15:22
Poradnie orzekające w sprawie autyzmu
Od 1 września 2012 r. zespoły orzekające w sprawach autyzmu, działające we wskazanych przez kuratora poradniach, będą wydawały orzeczenia/opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek w następujących dzielnicach:
7 sierpnia, 2013 - 15:39
Poradnik dla rodziców „ Mam niepełnosprawne dziecko”
Został przygotowany przez pracownika Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 20 Panią Irminę Wrońską i wydany w ramach granów dla poradni w roku 2013.

Strony