Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

15 lutego, 2021 - 13:06
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w 2021 r. – oferta zespołów samorządowych
Dziecko
18 czerwca, 2020 - 10:02
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2020 r. – najnowszy wykaz
Przedstawiamy Państwu wykaz zespołów wczesnego wspomagania funkcjonujących w jednostkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w 2020 r.
Zajęcia  z wczesnego wspomagania w Instytucie Głuchoniemych
17 czerwca, 2019 - 14:09
Pomoc dziecku z niepełnosprawnością i jego rodzinie w ramach wczesnego wspomagania – wyniki ankiety
Coroczna ankieta opracowana przez Biuro Edukacji tym razem była próbą zbilansowania działań podejmowanych przez miejskie zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2018 r.
5 listopada, 2018 - 11:03
Nowe zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W załączeniu znajduje się pełny wykaz zespołów.
31 sierpnia, 2018 - 16:01
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w roku szk. 2018/2019 (w załączniku wykaz)
Przedstawiamy Państwu najnowszy wykaz zespołów wczesnego wspomagania zorganizowanych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO
20 lipca, 2018 - 10:02
Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy OKRO
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „TOP” pełni funkcję Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie m.st. Warszawy – OKRO.
fot. Pracownia Integracji Sensorycznej
20 lipca, 2018 - 09:58
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu 2018 r. Nowy zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Oferta zajęć w ramach OKRO
Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka korzysta w miejskich jednostkach oświatowych 866 dzieci z niepełnosprawnością.
5 lipca, 2018 - 09:41
Działania zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wyniki ankiety
Pytania ankiety opracowanej przez Biuro Edukacji dotyczyło działań zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2017 r. Na jej pytania odpowiedziało 53 respondentów.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
23 stycznia, 2018 - 11:05
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w roku szkolnym 2017/2018
W Warszawie funkcjonuje 36 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które tworzą miejski zintegrowany system pomocy małemu niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie.
26 października, 2017 - 10:16
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – najnowszy wykaz
Przedstawiam Państwu ofertę zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowanych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.

Strony