Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Działanie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2016 r. – dane opracowanie na podstawie ankiety

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: wtorek, 28 marca, 2017 - 09:17
zaktualizowany: wtorek, 28 marca, 2017 - 09:19

Ankietę wypełniło 69 jednostek oświatowych, prowadzących zajęcia z wczesnego wspomagania. 29 jednostek spośród adresatów ankiety ma opracowany standard wczesnego wspomagania. Są to placówki i szkoły, które wykazują w Systemie Informacji Oświatowej największą liczbę dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. To przede wszystkim działające w dzielnicach poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w następnej kolejności nadzorowane bezpośrednio przez Biuro Edukacji – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i zespoły szkół specjalnych.

Zespoły wczesnego wspomagania wykazały 511 dzieci z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania, z którymi prowadzono zajęcia krócej niż poł roku i 631 dzieci, które były objęte opieką co najmniej pół roku i dłużej.

Z dziećmi pracowało 374 specjalistów, w tym 64 psychologów, 65 pedagogów, 102 logopedów, 21 rehabilitantów, 52 terapeutów SI, 35 nauczycieli zajęć rewalidacyjnych i 35 nauczycieli  innych specjalności.

W skali całego roku odbyło się 41 483 godzin zajęć, co daje średnią liczbę godzin w miesiącu – 4120.

Zespoły starają się w najróżniejszy sposób promować w mieście tę formę wsparcia specjalistycznego dla niepełnosprawnych dzieci  i ich rodzin.

Rozkolportowano na temat wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prawie 4,5 tys. ulotek i 260 plakatów. Ukazały się publikacje w mediach – ok. 70 tekstów w Internecie, 4 publikacje prasowe; wyemitowano 5 audycji w radiu i telewizji. Informację o wczesnym wspomaganiu propagowano także w innych formach. Ogólnie w placówkach oświatowych, placówkach pomocy społecznej i w podmiotach leczniczych rozpowszechniono nt. wczesnego wspomagania ok. 5 tys. materiałów.

Zespoły wczesnego wspomagania podjęły współpracę z 27 podmiotami leczniczymi i 13 podmiotami zajmującymi się pomocą społeczną. W tym zakresie wskazana jest dalsza integracja różnego rodzaju form pomocy dziecku i rodzinie.

O wczesnym wspomaganiu został opracowany przez Biuro Edukacji i Biuro Marketingu Miasta spot reklamowy. Jest właśnie emitowany na ekranach w środkach transportu miejskiego.

Mieczysława Nowotniak
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji
 
Źródło informacji: 
Autor treści: 

Pliki do pobrania: 

ZałącznikWielkość
PDF icon dane-z-ankiety-za-2016.pdf389.06 KB