Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wg stanu na 15.10.2013 r.

  • Powiększ
  • Zwykły
  • Pomniejsz
Bookmark and Share
opublikowany: piątek, 18 października, 2013 - 15:23
zaktualizowany: piątek, 18 października, 2013 - 16:13
Uprzejmie informuję Państwa, że w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 29 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Obecnie wczesne wspomaganie prowadzi 13 poradni psychologiczno – pedagogicznych, 6 przedszkoli, 3 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 zespół placówek szkolno- rewalidacyjnych i 6 zespołów szkół. Ma ono na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Podstawą przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydana przez zespół orzekający działający w poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej (zarówno publicznej, jak i niepublicznej).

Wczesne wspomaganie organizowane jest w szkołach i placówkach samorządowych – na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 133).

W załączniku znajdą Państwo wykaz zespołów wchodzących w skład miejskiego systemu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i pomocy rodzinie, zawierający informacje teleadresowe oraz informację o rodzaju niepełnosprawności dziecka, do którego jest kierowana oferta specjalistycznej pomocy.

Mieczysława Nowotniak

Zastępca Dyrektora

Biura Edukacji

Autor treści: 

Pliki do pobrania: