Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

14 lutego, 2014 - 09:47
Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wg stanu na 31 stycznia 2014 r.
Uprzejmie informuję Państwa, że w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 31 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie prowadzą: 13 poradni psychologiczno – pedagogicznych, 6 przedszkoli, 3 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 zespół placówek szkolno- rewalidacyjnych, 8 zespołów szkół.
18 października, 2013 - 16:13
Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wg stanu na 15.10.2013 r.
Uprzejmie informuję Państwa, że w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 29 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Strony