Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

baza lokalowa

14 lutego, 2018 - 13:36
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej
2 lutego weszły w życie nowe regulacje w zakresie udostępniania bazy szkolnej organizacjom pozarządowym.