Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

dotacje

9 lipca, 2013 - 11:40
Narzędzie pomocne przy określaniu dzielnicy w adresie zamieszkania
W załączniku dostępny jest plik MS Excel.
5 września, 2017 - 12:29
Uchwała i druki do pobrania
Uprzejmie informuję, że tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania został określony w uchwale Nr XIX/464/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 listopada 2015 r. (opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 3 grudnia 2015 r. pod pozycją 9969).
15 listopada, 2017 - 13:54
Miesięczne stawki dotacji