Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

dziecko krzywdzone

2 grudnia, 2013 - 15:51
Seminarium „Dziecko krzywdzone” 9.XII.2013
Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do Centrum Pomocy Dzieciom „Mazowiecka”, na spotkanie seminaryjne pt. "Dzieci w wirtualnym świecie – przeciwdziałanie uzależnieniom dzieci od Internetu i komputera.
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
7 lipca, 2015 - 12:30
Warszawska Sieć Pomocy Dzieciom
We wrześniu 2010 r. uruchomiona została warszawska sieć pomocy dzieciom wykorzystywanym seksualnie.