Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

edukacja włączająca

Zintegrowana Strategia Umiejętności
16 września, 2019 - 11:14
Zaproszenie na seminarium warsztatowe dotyczące modelu edukacji włączającej.
Instytut Badań Edukacyjnych wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w seminarium warsztatowym pt. Edukacja włączająca jako strategia organizowania środowiska sprzyjającego rozwijaniu umiejętności wszystkich uczniów.
zdj. Fundacja TPSW
7 września, 2015 - 15:55
Bezpłatne warsztaty dla szkół i przedszkoli publicznych - działanie przeciw wykluczeniu społecznemu
Towarzystwo Przyjaciół Szalonego Wózkowicza zaprasza na warsztaty edukacyjne dla dzieci i młodzieży
3 kwietnia, 2014 - 14:15
TIK w edukacji włączającej osoby niepełnosprawne wzrokowo 10.04.2014
Konferencja jest bezpłatna, obowiązuje rejestracja.