Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

elektroniczna rekrutacja

23 sierpnia, 2017 - 12:10
Rekrutacja uzupełniająca do burs prowadzonych przez m.st. Warszawa 28-30 sierpnia 2017 roku
W wyniku właściwej rekrutacji, przeprowadzonej od 30 maja do 21 lipca 2017 roku, pozostały wolne miejsca w Bursie nr 4 przy ul. Księcia Janusza w Warszawie. Aktualnie bursa dysponuje 6 miejscami dla dziewcząt i 19 miejscami dla chłopców.
14 lipca, 2017 - 09:43
Listy przyjętych, rekrutacja uzupełniająca
29 marca, 2017 - 15:36
Elektroniczny system rekrutacji do klas I
29 marca, 2017 - 14:00
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
17 marca, 2017 - 11:00
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.
1 marca, 2017 - 09:54
Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
17 marca, 2017 - 11:00
Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018
21 marca, 2017 - 15:12
Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
2 maja, 2016 - 12:12
Komunikat nr 3: dla kandydatów, którzy wybrali grupę rekrutacyjną dwujęzyczną lub sportową
14 marca, 2016 - 12:47
Komunikat nr 1 dla kandydatów do gimnazjów
Podobnie jak w roku ubiegłym, rekrutacja do gimnazjów na rok szkolny 2016/2017 przeprowadzona będzie za pomocą elektronicznego systemu rekrutacji.