Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą

26 lutego, 2020 - 11:01
II edycja projektu Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą
Na podstawie decyzji Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie realizacji projektu Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą, do budżetów dzielnic przekazana została pierwsza transza środków na realizację II edycji.
12 marca, 2020 - 11:41
Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą
„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to projekt zakładający dofinansowanie organizacji przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy.