Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą

Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą
27 stycznia, 2020 - 10:05
„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” – zasady korzystania ze środków przeznaczonych na finansowanie projektu
W związku z wieloma pytaniami zgłaszanymi w trakcie trwania I edycji projektu stworzono dokument „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” – zasady korzystania ze środków przeznaczonych na finansowanie projektu.
28 stycznia, 2020 - 15:58
Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą
„Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą” to projekt zakładający dofinansowanie organizacji przez szkoły zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych kwotą w wysokości 100 zł w skali rocznej na każdego ucznia zamieszkałego na terenie m.st. Warszawy.