Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

lekcje dla uczniów

Europejski Tramwaj Promocyjny
26 kwietnia, 2019 - 11:47
Europejski Tramwaj Promocyjny - zajęcia dla uczniów
Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa zaprasza uczniów do udziału w wyjątkowych lekcjach europejskich, prowadzonych w Europejskim Tramwaju Promocyjnym.