Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Moje pierwsze wybory

Na karcie z żółtym paskiem wybierasz radnych swojej dzielnicy. W Warszawie jest 18 dzielnic i każda z nich ma swoją radę dzielnicy, która zajmuje się m.in. uchwalaniem budżetu dzielnicy, bezpieczeństwem mieszkańców, transportem, kulturą czy ochroną środowiska. Na karcie do głosowania zaznaczasz tylko jednego kandydata. Kadencja radnych trwa 5 lat. Radni dzielnicy wybierają zarząd dzielnicy, na czele którego stoi burmistrz.
8 października, 2018 - 11:14
Moje pierwsze wybory
Moje pierwsze wybory - kampania adresowana do młodzieży 18-21 oraz materiały edukacyjne dla nauczycieli