Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

nauczyciele

7 stycznia, 2019 - 13:18
„Nauczyciel-Mediator” - III edycja konkursu im. Joanny Kubiak
Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz Fundacja Przyjaciółka organizują III edycję konkursu im. Joanny Kubiak „Nauczyciel-Mediator”.
Hejt! Jak uczyć empatii w świecie nienawiści
20 listopada, 2018 - 10:18
III Forum Eksperckie „Hejt! Jak uczyć empatii w świecie nienawiści?”
Spotkanie niemal 500 nauczycieli, wychowawców i ekspertów poświęcone rosnącemu problemowi hejtu w działalności edukacyjnej.
26 października, 2018 - 10:20
Nauczanie języka i przedmiotu w klasach dwujęzycznych
Goethe-Institut zaprasza na cykl seminariów doskonalących z elementami językowymi.
100 lat WCIES
26 października, 2018 - 14:07
10 – lecie Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń
19 października 2018 r. odbyły się obchody Jubileuszu 10 – lecia Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń.
24 października, 2018 - 10:43
Szkoła niepodległa -Inspiracje nr 11/2018
Publikacja, zawierająca scenariusze zajęć, pomoże zorganizować szkolne obchody Święta Niepodległości w sposób inny, wolny od szkolnej rutyny.
18 października, 2018 - 11:59
„Wzmacnianie kompetencji kadr wspomagających pracę warszawskich szkół i placówek oświatowych”
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń rozpoczęło realizację projektu.
16 października, 2018 - 09:17
Nagrody Prezydenta Warszawy dla najlepszych nauczycieli
W poniedziałek, 15 października, władze Warszawy wręczyły nagrody 92 najlepszym nauczycielkom i nauczycielom.
4 października, 2018 - 14:31
Jak zapewnić przedszkolakom sukcesy w szkolnej edukacji?
Serdecznie zapraszamy na wykład Wszechnicy Edukacyjnej Targówek, który poprowadzi prof. zw. dr hab. Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, 8 października 2018 roku.
22 sierpnia, 2018 - 12:42
Ocena pracy nauczycieli - propozycje regulaminów
Od 1 września 2018 roku, zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowejz dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki obowiązany jest wprowadzić regulamin określający wskaźniki oceny pracy nauczycieli.
23 października, 2017 - 10:48
Forum Edukacji Medialnej – Umysł w sieci
Celem Forum jest doskonalenie nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do świadomego i krytycznego uczestnictwa we współczesnej kulturze medialnej.