Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

ngo

ngo
28 lutego, 2019 - 14:34
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych 2019
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił cztery otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
Konkurs S3KTOR 2018
21 stycznia, 2019 - 10:23
Konkurs S3KTOR 2018
IX edycja konkursu S3KTOR 2018 ogłoszona! W konkursie S3KTOR mieszkańcy mogą wyróżnić do 18 lutego organizacje, które zrealizowały najciekawsze projekty.
Warszawski Kalejdoskop Edukacyjny
6 czerwca, 2016 - 12:27
IV Kalejdoskop Edukacyjny w Parku Bródnowskim – 5 czerwca 2016 r.
Ponad 25 fundacji i stowarzyszeń z Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji, działającej przy Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy będzie można spotkać w Parku Bródnowskim w niedzielę 5 czerwca w godzinach 11-17.30. W ramach IV Warszawskiego Kalejdoskopu Edukacyjnego zorganizują niecodzienne animacje dla dzieci, młodzieży i całych rodzin.
14 lutego, 2018 - 13:36
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej
2 lutego weszły w życie nowe regulacje w zakresie udostępniania bazy szkolnej organizacjom pozarządowym.
Programy edukacyjno-wychowawcze. Konkurs ofert 2016-2017
4 grudnia, 2015 - 13:33
Programy edukacyjno-wychowawcze. Konkurs ofert 2016-2017
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017 oraz zaprasza do składania ofert.
19 listopada, 2014 - 14:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2015 roku
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.
24 października, 2014 - 12:14
Zima poza Miastem 2015 - otwarty konkurs ofert
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
26 marca, 2014 - 14:34
Realizacja programu wypoczynku stacjonarnego dla uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” oraz organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej nieuczestniczącej w Programie
Prezydent m. st. Warszawy ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku.
26 marca, 2014 - 14:01
Lato poza Miastem 2014
Prezydent m. st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku.
23 września, 2013 - 15:42
Rola organizacji pozarządowych w tworzeniu Programu Rozwoju Edukacji