Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

oddziały przedszkolne

17 marca, 2017 - 11:54
Organizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2017/2018
Sześciolatek, który będzie realizował obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której mieszka, na wniosek rodziców, przyjmowany jest do klasy pierwszej tej szkoły podstawowej bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
CC0 Public Domain
31 marca, 2017 - 08:05
Harmonogram zapisów do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
CC0 Public Domain
25 kwietnia, 2017 - 14:35
Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2017 r.
Zapisy do dyżurujących w okresie wakacyjnym przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, będą prowadzane z wykorzystaniem systemu elektronicznego.