Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

organizacje pozarządowe

Ngo
9 lipca, 2020 - 14:11
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację w latach 2020-2021 zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania:
ngo
28 lutego, 2019 - 14:34
Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych 2019
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił cztery otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych:
Konkurs POZNAJMY SIĘ
25 lutego, 2019 - 08:30
Konkurs POZNAJMY SIĘ dla dzieci i młodzieży
Ogólnopolski Konkurs „POZNAJMY SIĘ”, adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców i imigrantów oraz przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.
19 października, 2018 - 11:06
II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny
W dniach 20-28 października br., z udziałem organizacji pozarządowych, odbędzie się II Warszawski Pozarządowy Tydzień Edukacyjny.
2 lutego, 2017 - 10:25
Fundacja mBanku zaprasza organizacje pozarządowe do konkursu o stypendia dla wybitnie uzdolnionych matematycznie
Z początkiem lutego ruszyła IV edycja programu stypendialnego „Mistrzowie matematyki”. W jego ramach stypendia otrzymać mogą między innymi wybitnie uzdolnieni matematycznie uczniowie
28 listopada, 2016 - 10:09
Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 2017
Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
14 lutego, 2018 - 13:36
Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie udostępniania bazy szkolnej
2 lutego weszły w życie nowe regulacje w zakresie udostępniania bazy szkolnej organizacjom pozarządowym.
Bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat organizacji pozarządowych
14 marca, 2016 - 12:57
Od trzeciej strony
Bezpłatne warsztaty dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na temat organizacji pozarządowych
4 marca, 2016 - 09:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017
Zarządzenie nr 279/2016 z 02-03-2016
Konkurs S3KTOR 2015
15 lutego, 2016 - 13:48
Konkurs S3KTOR 2015
Szósta edycja już ogłoszona