Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

otwarty konkurs ofert

25 października, 2017 - 15:01
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie oświaty i wychowania w latach 2017-2018 „Młodzi, zdolni warszawiacy – wsparcie w okresie zmian oświatowych”
Młodzi, zdolni warszawiacy – wsparcie w okresie zmian oświatowych”; otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
28 listopada, 2016 - 10:08
Młodzi i zdolni obywatele zmieniający Warszawę
Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
28 listopada, 2016 - 10:09
Organizacja wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 2017
Otwarty konkurs ofert przeprowadzany przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2016
25 kwietnia, 2016 - 13:48
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży oraz zaprasza do składania ofert
Organizacja wypoczynku letniego dzieci i młodzieży 2016
Programy edukacyjno-wychowawcze. Konkurs ofert 2016-2017
4 grudnia, 2015 - 13:33
Programy edukacyjno-wychowawcze. Konkurs ofert 2016-2017
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017 oraz zaprasza do składania ofert.
23 marca, 2015 - 14:34
„LATO 2015” – otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
Biuro Edukacji zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartych konkursach ofert dotyczących realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 roku.
19 listopada, 2014 - 14:22
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w 2015 roku
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2015 zadań publicznych z zakresu oświaty i wychowania oraz zaprasza do składania ofert.
24 października, 2014 - 12:14
Zima poza Miastem 2015 - otwarty konkurs ofert
Prezydent m.st. Warszawy ogłosił IV otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży.
26 marca, 2014 - 14:34
Realizacja programu wypoczynku stacjonarnego dla uczestników Warszawskiego Programu „Lato w Mieście” oraz organizacja wypoczynku stacjonarnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej nieuczestniczącej w Programie
Prezydent m. st. Warszawy ogłosił III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku.
26 marca, 2014 - 14:01
Lato poza Miastem 2014
Prezydent m. st. Warszawy ogłosił II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 roku.