Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

9 kwietnia, 2020 - 09:56
Psychologiczne Centrum Wsparcia dla Rodziców i Uczniów
Uprzejmie informujemy, że w okresie Świąt Wielkanocnych (od 11 do 13 kwietnia 2020 r.) telefoniczne dyżury poradni psychologiczno-pedagogicznych zostają zawieszone.
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
23 stycznia, 2018 - 14:28
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na 2018 rok
„Uczeń z ADHD w szkole" - nowa sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli o zasięgu ogólnowarszawskim
13 maja, 2016 - 11:45
„Uczeń z ADHD w szkole" - nowa sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli o zasięgu ogólnowarszawskim
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Uniwersytet dla Rodziców” zaprasza chętnych do udziału w sieci
Piknik rodzinny na Pradze-Południe "Mózg lubi ruch"
9 maja, 2016 - 10:24
Piknik rodzinny na Pradze-Południe "Mózg lubi ruch"
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 16 zaprasza rodziców z dziećmi
5 sierpnia, 2015 - 11:01
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" zaprasza na zajęcia dla rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
21 marca, 2014 - 10:34
Konferencja „Partnerstwo na rzecz dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej” 3.04.2014
Biuro Edukacji, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy wraz z samorządową placówką doskonalenia nauczycieli Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń organizują konferencję pn. „Partnerstwo na rzecz dziecka w instytucjonalnej pieczy zastępczej”.
Zajęcia mające na celu usprawnianie  ruchowe dziecka - zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24
14 lutego, 2014 - 09:49
Informacje dla rodziców w 10 punktach
Przygotowaliśmy dla Państwa w skondensowanej formie najważniejsze informacje o procedurze przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania.
31 stycznia, 2014 - 16:03
Granty dla poradni psychologiczno-pedagogicznych na rok 2014
7 listopada, 2013 - 19:01
VI edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych
Mapa poradni orzekających w sprawie autyzmu
29 sierpnia, 2013 - 15:22
Poradnie orzekające w sprawie autyzmu
Od 1 września 2012 r. zespoły orzekające w sprawach autyzmu, działające we wskazanych przez kuratora poradniach, będą wydawały orzeczenia/opinie dla dzieci i młodzieży z autyzmem zamieszkałych lub uczęszczających do przedszkoli, szkół i placówek w następujących dzielnicach: