Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Powstanie Warszawskie

12 września, 2019 - 13:26
„Z powstańczej Warszawy do niemieckich nazistowskich obozów Auschwitz i Stutthof”
Zaproszenie do udziału w konferencji.
Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na spotkaniu z Powstańcem - profesorem Witoldem Gutkowskim
24 stycznia, 2018 - 16:27
Powstańcze wspomnienia
Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza na spotkaniu z Powstańcem - profesorem Witoldem Gutkowskim
Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza młodzież warszawskich szkół na spotkanie z cyklu „Powstańcze Wspomnienia”.
26 kwietnia, 2017 - 09:32
Spotkanie z Panią Walentyną Słonecką ps. Wala, żołnierzem Powstania Warszawskiego
Centrum Wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego zaprasza młodzież warszawskich szkół na spotkanie z cyklu „Powstańcze Wspomnienia”.
Muzeum Powstania Warszawskiego wprowadza nową ofertę edukacyjną -
7 października, 2016 - 09:25
Muzeum Powstania Warszawskiego wprowadza nową ofertę edukacyjną -
wolontariusze poprowadzą lekcje o bohaterstwie w Twojej szkole!
29 sierpnia, 2016 - 14:00
Wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne upa­mięt­nia­ją­ce walki o Re­du­tę PWPW
Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych zaprasza na wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne upa­mięt­nia­ją­ce walki o Re­du­tę PWPW. Ponad 150 człon­ków z grup re­kon­struk­cyj­nych z Pol­ski i za­gra­ni­cy, hi­sto­rycz­ne czoł­gi, mo­to­cy­kle, cię­ża­rów­ki i ar­ma­ty, nar­ra­cja An­to­nie­go Paw­lic­kie­go – wszyst­ko to już w naj­bliż­szą so­bo­tę 27 sierp­nia br. po­łą­czy się w barw­ne wi­do­wi­sko re­kon­struk­cyj­ne, przy­po­mi­na­ją­ce walki w obro­nie Re­du­ty PWPW pod­czas Po­wsta­nia War­szaw­skie­go.
22 sierpnia, 2016 - 10:28
IX Międzynarodowy Turniej Piłkarski o „Puchar Pamięci Małego Powstańca”
Od niedzieli, 31 lipca, dziesięć młodzieżowych drużyn będzie ze sobą rywalizować na piłkarskim boisku czym oddadzą hołd dzieciom, które walczyły w Powstaniu Warszawskim.
Dni Pamięci Pawiaka, 30 września - 3 października 2015 r.
5 października, 2015 - 14:18
Dni Pamięci Pawiaka
W programie między innymi prezentacje historyczno-edukacyjne, wykłady, projekcje, koncert dedykowany - Bohaterom Pawiaka - tym bezimiennym
24 sierpnia, 2015 - 13:37
Marsz Pamięci i otwarcie wystawy "Zachowajmy ich w pamięci"
Muzeum Powstania Warszawskiego chce przywrócić pamięć o mieszkańcach Warszawy, którzy zginęli lub zaginęli bez wieści oraz w symboliczny sposób przywrócić ich tożsamość, którą chcieli im odebrać niemieccy okupanci.
4 sierpnia, 2015 - 15:27
VIII Międzynarodowy Turniej Piłkarski o „Puchar Pamięci Małego Powstańca”
Młodzi piłkarze z Europy uczczą pamięć warszawskich powstańców
27 lipca, 2015 - 10:21
Diorama interaktywna z okresu Powstania Warszawskiego
Rada i Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy oraz Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław zapraszają na "Dioramę interaktywną z okresu Powstania Warszawskiego"