Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja

27 marca, 2020 - 17:20
Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych
27 marca, 2020 - 15:56
Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych
Wydłużono termin składania/przesyłania wniosków o przyjęcie do klas IV sportowych
24 marca, 2020 - 14:59
Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach
i
24 marca, 2020 - 14:59
Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, ukraińskim, rosyjskim, czeczeńskim i wietnamskim)
i
12 marca, 2020 - 11:22
Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach
Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.
4 marca, 2020 - 11:45
Harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021
3 marca, 2020 - 11:33
Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
3 marca, 2020 - 11:32
Elektroniczny system rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych - adres
Mapa obwodów szkół podstawowych
27 lutego, 2020 - 09:30
Jak znaleźć szkołę podstawową obwodową?
25 lutego, 2020 - 11:52
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2020/2021