Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja

30 lipca, 2019 - 15:58
Rekrutacja uzupełniająca do burs prowadzonych przez m.st. Warszawa - 27 - 31 sierpnia 2019 roku
17 lipca, 2019 - 14:05
Jak znaleźć szkołę ponadgimnazjalną /ponadpodstawową w rekrutacji uzupełniającej?
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz procedura odwoławcza.
29 lipca, 2019 - 10:42
Rekrutacja uzupełniająca do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych oraz procedura odwoławcza.
17 lipca, 2019 - 13:33
Informacja o listach kandydatów zakwalifikowanych do szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych
Rekrutacja uzupełniająca do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
5 lipca, 2019 - 14:45
Rekrutacja uzupełniająca do klas VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych
5 lipca br. na stronie elektronicznego systemu rekrutacji opublikowany został wykaz wolnych miejsc w klasach VII dwujęzycznych w szkołach podstawowych.
4 lipca, 2019 - 11:26
Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych
3 lipca, 2019 - 15:42
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów dwujęzycznych oraz potwierdzenie woli
19 czerwca, 2019 - 15:20
W związku z licznymi zgłoszeniami w sprawie błędnych wyników egzaminu gimnazjalnego z matematyki (dotyczy niektórych uczniów zgłoszonych jako dyslektycy)
14 czerwca, 2019 - 15:00
Zmiana wyboru szkół/oddziałów
Od 17 czerwca od godz. 10:00 do 19 czerwca do godz. 16:00 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół i oddziałów.
3 czerwca, 2019 - 15:40
Zasady rekrutacji uzupełniającej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2019/2020