Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja

7 kwietnia, 2017 - 12:31
Informacja dla rodziców - rekrutacja do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2017/2018 - kontakty telefoniczne
28 marca, 2017 - 12:05
Plan organizacji oddziałów sportowych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę na rok szkolny 2017/2018
Trwa rekrutacja do  drugiej edycji programu "Kto na ochotnika"
16 marca, 2017 - 12:47
Trwa rekrutacja do drugiej edycji programu "Kto na ochotnika"
"Kto na ochotnika. Szkolne programy wolontariatu?" to projekt, który pomaga prowadzić zorganizowany wolontariat uczniowski
10 kwietnia, 2017 - 14:17
Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych - kontakt telefoniczny
Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
6 marca, 2017 - 12:43
Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym
3 marca, 2017 - 12:05
Miejsce zamieszkania kandydata
W rekrutacji do przedszkoli i szkół istotne znaczenie ma miejsce zamieszkania kandydata.
2 marca, 2017 - 13:22
Szkoła obwodowa – rekrutacja 2017/2018
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego publiczne szkoły podstawowe są szkołami obwodowymi tzn. każdej z nich przypisany jest pewien obszar miasta wyznaczony przez określone ulice lub ich części.
17 marca, 2017 - 11:00
Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata
Zgodnie z uchwałą nr XLI/1061/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 9 lutego 2017 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych obowiązuje kryterium dochodu na osobę w rodzinie dziecka.
3 marca, 2017 - 12:04
Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
3 marca, 2017 - 12:05
Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2017/2018