Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

25 lutego, 2019 - 13:32
Informacja dla rodziców - wykaz telefonów
Informacji na temat rekrutacji i oferty poszczególnych przedszkoli i szkół udzielają pracownicy Urzędów Dzielnic.
Przedszkolaki rekrutacja
14 stycznia, 2019 - 11:00
Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami, kryteriami i harmonogramem rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020.