Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

seminarium

6 grudnia, 2017 - 14:42
Na skrzydłach historii lokalnej
Seminarium dla animatorów, nauczycieli, edukatorów i wszystkich interesujących się historią lokalną.
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy zaprasza na seminarium: "Kultura a historia lokalna"
23 listopada, 2016 - 13:28
Kultura a historia lokalna. Historia - współczesność – perspektywy
Dzielnica Mokotów m.st. Warszawy zaprasza na seminarium: "Kultura a historia lokalna"
14 listopada, 2016 - 08:25
Edukacja Finansowa dla każdego
28 października, 2016 - 15:09
Warszawa – Düsseldorf – zacieśnianie współpracy
Spotkanie na rzecz wspierania uczniów szkół zawodowych w drodze na rynek pracy
Biuro Edukacji
17 października, 2016 - 10:31
Seminarium pt. Rola pracodawców we wspieraniu uczniów na drodze do rynku pracy – wykorzystanie doświadczeń dualnego systemu szkolnictwa zawodowego
W seminarium wezmą udział przedstawiciele władz samorządowych stolicy i reprezentantów sektora gospodarczego z Düsseldorfu.
16 marca, 2016 - 12:35
Asystent międzykulturowy i pomoc nauczyciela w szkole - bezpłatne seminarium dla szkół i organów prowadzących
6 maja, 2015 - 15:29
"Słowa leczą" - seminarium dla nauczycieli z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonów Zaufania dla Dzieci
Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza pedagogów, nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z Warszawy do udziału w bezpłatnym seminarium.
13 kwietnia, 2015 - 13:41
Seminarium naukowe „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze”
Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie przy ul. Joliot - Curie 13 w ramach realizacji projektu „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze” zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności szkół lub klas o profilu ekonomicznym, marketingowym i reklamowym do wzięcia udziału w seminarium naukowym: „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze”.
4 grudnia, 2014 - 13:37
Seminarium: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dla kogo? Gdzie? Dlaczego warto?
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zapraszają na podsumowanie działań warszawskich placówek edukacyjnych w ramach Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”
5 grudnia, 2014 - 11:58
Seminarium Jak robią to inni … w poszukiwaniu pomysłu na szkołę
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy zapraszają na podsumowanie działań warszawskich placówek edukacyjnych w ramach Honorowego Wyróżnienia Prezydenta m.st. Warszawy „Szkoła z pomysłem”