Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK)

3 stycznia, 2019 - 11:06
Nabór wniosków na realizację zajęć międzyszkolnych w ramach programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w II semestrze roku szkolnego 2018/2019
Do 11 stycznia 2019 r. placówki mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów na realizację zajęć międzyszkolnych, przygotowujących uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
7 lutego, 2017 - 13:08
W ramach warszawskiego programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia, ujęte w załączonym poniżej wykazie
Dofinansowane zajęcia są kontynuacją zajęć realizowanych w semestrze zimowym 2016/2017.
3 października, 2016 - 12:12
Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK) - wykaz dofinansowanych zajęć realizowanych w I semestrze 2016/2017 r.
W ramach warszawskiego programu Sieć Międzyszkolnych Otwartych Kół (SMOK), w wyniku oceny formalnej i merytorycznej dofinansowanie otrzymały międzyszkolne zajęcia ujęte w załączonym poniżej wykazie.