Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

22 maja, 2019 - 10:57
Wyniki rekrutacji w projekcie: Nowoczesny model współpracy szkół zawodowych ze szkołami wyższymi i pracodawcami w zakresie kształcenia w zawodach z grupy branżowej teleinformatycznej
22 maja, 2019 - 10:39
Wyniki rekrutacji w projekcie: Szkoły zawodowe - szkoły wyższe - pracodawcy: nowoczesny model współpracy w grupie branżowej hotelarsko-turystycznej
fot.SGH
19 lipca, 2017 - 14:15
Witamy osiem nowych szkół w „Klasie akademickiej SGH”
W ostatnich dniach do programu „Klasa akademicka SGH” dołączyło kolejne osiem szkół.
Konferencja Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
19 września, 2014 - 11:29
Konferencja Szkoła dziś i jutro - wyzwania dydaktyczne
Celem konferencji jest wprowadzenie dyrektorów szkół, nauczycieli przedmiotowych, metodyków oraz studentów kierunków nauczycielskich w zagadnienia merytoryczne i metodyczne dotyczące nowoczesnej dydaktyki, w tym korzystania z e-podręczników tworzonych w ramach projektu "E-podręczniki" do kształcenia ogólnego.
VI edycja Letniej Akademii Ekonomii w SGH w Warszawie
8 lipca, 2014 - 12:06
VI edycja Letniej Akademii Ekonomii w SGH w Warszawie
Zaproszenie do uczestnictwa w programie uczniów klas pierwszych i drugich szkół gimnazjalnych z Warszawy i okolic
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w SGH
11 lutego, 2014 - 14:44
Bezpłatne zajęcia dla dzieci i młodzieży w SGH
Do 16 lutego br. trwają zapisy na zajęcia Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. EUD to projekt edukacji ekonomicznej skierowany do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych.