Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

szkolenie

7 marca, 2017 - 15:48
Europejski Wykład Otwarty. Program eTwinning – kreatywne nauczanie
12 grudnia, 2016 - 12:34
Pokochaj Warszawę zimą!
Warsaw Ski Camp - bezpłatne szkolenia i mnóstwo atrakcji.
1 grudnia, 2016 - 09:04
Warsztat kontroli złości. Warsztat dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą
Szkolenie dla pracowników placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujących z dziećmi i młodzieżą
Ogólnopolski projekt szkoleń dla nauczycieli
31 października, 2016 - 13:09
Polski wiek XX – losy państwa i narodu
Ogólnopolski projekt szkoleń dla nauczycieli
Mija termin rekrutacji nauczycieli oraz uczniów na szkolenie: Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach
21 września, 2015 - 14:53
Mija termin rekrutacji nauczycieli oraz uczniów na szkolenie: Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Civis Polonus zapraszają nauczycieli oraz uczniów na szkolenie „Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach”.
27 maja, 2015 - 11:51
Szkolenie - "Ewaluacja programów nauczania dla zawodów"
W dniach 12 oraz 13 czerwca 2015 r.odbędzie się kurs doskonalący, zorganizowany wraz z Krajowym Ośrodkiem Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU), na temat: "Ewaluacja programów nauczania dla zawodów".
13 marca, 2015 - 09:22
Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem - szkolenie
Fundacja Dzieci Niczyje dzięki dofinansowaniu otrzymanemu z Ministerstwa Edukacji Narodowej realizuje program Chronimy Dzieci – certyfikacja placówek edukacyjnych realizujących politykę ochrony dzieci przed przemocą, w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
1 grudnia, 2014 - 15:23
Szkolenie organizowane w ramach projektu systemowego „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych – etap II”
8 października, 2014 - 09:25
Druga edycja warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli „Edukacja prawna w szkołach z udziałem warszawskiej Policji”
„Akademia Młodych Orłów”
5 maja, 2014 - 09:02
„Akademia Młodych Orłów”
Polski Związek Piłki Nożnej przy współpracy Z Urzędem Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy rozpoczyna nowatorski projekt wzorcowej akademii piłkarskiej dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 11 lat pod nazwą „Akademia Młodych Orłów”. Serdecznie zaprasza Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek.