Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

szkolenie dla nauczycieli

Janusz Korczak
26 marca, 2019 - 10:51
Warsztaty - Rola postaw nauczycielskich w procesie wychowawczym
Zapraszamy do udziału w warsztatach realizowanych w ramach cyklu - Wychowawcze inspiracje Janusza Korczaka we współczesnej placówce oświatowej.
Karta rowerowa bez tajemnic
7 marca, 2019 - 10:57
Karta rowerowa bez tajemnic
Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych na bezpłatne seminarium pod hasłem „Karta rowerowa bez tajemnic”.
11 grudnia, 2018 - 12:00
Szkolenie "Wolontariat w szkole"
Zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek na szkolenie, którego celem jest przygotowanie kadry zarządzającej do wdrożenia w szkole wolontariatu, które odbędzie się w dniu 18 grudnia 2018 r.
30 listopada, 2018 - 11:40
Nasz wspólny świat – edukacja globalna dzieci
Oferta dla placówek przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas I-III szkół podstawowych z Mazowsza.