Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

szkolnictwo niepubliczne

4 lipca, 2017 - 10:52
Wykaz placówek publicznych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne
Przedszkola i szkoły publiczne prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne.
11 lipca, 2017 - 15:34
Wykaz przedszkoli i szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych
Konferencja Oświata niepubliczna i jej znaczenie dla Warszawy
4 lutego, 2014 - 11:35
Konferencja Oświata niepubliczna i jej znaczenie dla Warszawy
19 czerwca, 2017 - 08:52
Warunki uzyskania dotacji
30 stycznia, 2014 - 12:18
Wykaz przedszkoli i szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych
21 czerwca, 2013 - 08:02
Wykaz placówek publicznych prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne
Przedszkola i szkoły publiczne prowadzone przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne.
20 czerwca, 2013 - 23:16
Ewidencja szkół /placówek niepublicznych prowadzona przez m. st. Warszawa
20 czerwca, 2013 - 22:18
Szkolnictwo niepubliczne w Warszawie
Raport 2009.
11 lipca, 2017 - 12:09
Ewidencja szkół /placówek niepublicznych prowadzona przez m.st. Warszawa