Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

szkoły ponadpostawowe

26 czerwca, 2020 - 10:14
Rekrutacja do szkół ponadpostawowych - kontakt do koordynatorów dzielnicowych
Wykaz przedstawicieli Wydziałów Oświaty i Wychowania dla dzielnic m.st. Warszawy, którzy udzielają informacji dotyczących rekrutacji na rok szkolny 2020/2021.