Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

uczeń zdolny

1 czerwca, 2017 - 11:49
Letnie seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY
serdecznie zapraszamy do udziału w siódmej edycji „Letniego seminarium dla nauczycieli WARSA i SAWY”, które odbędzie się 7 czerwca (środa) br. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, sala konferencyjna, wejście B).
16 maja, 2017 - 15:23
Kolejne spotkanie z cyklu "Mistrz i uczeń"
warsztaty interdyscyplinarne na Międzywydziałowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego (MISH)
11 maja, 2017 - 08:38
Jak uczyć wiedzy o filmie?
Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli przedmiotów humanistycznych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
10 maja, 2017 - 13:48
XXX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Zapraszamy w szczególności przedstawicieli szkół podstawowych z warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
10 maja, 2017 - 09:53
Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla szczególnie uzdolnionych uczniów
Zapraszamy do konsultacji projektu uchwały Rady m.st. Warszawy, zmieniającej treść obowiązującego regulaminu przyznawania stypendiów edukacyjnych.
27 kwietnia, 2017 - 11:50
Elementy pedagogiki Marii Montessori w pracy z uczniem zdolnym
Zapraszamy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, organizowane w ramach programu WARS i SAWA.
28 kwietnia, 2017 - 08:38
Aktualizacja założeń Warszawskiego Systemu Wspierania Uzdolnionych
w zakresie dostosowania ramowych założeń programu WARS i SAWA do zmian wynikających z reformy oświaty
6 kwietnia, 2017 - 13:43
27 kwietnia – kolejne spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”
Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów na XXIX spotkanie z cyklu „Kreatywne biesiady u WARSA i SAWY”, będące forum wymiany doświadczeń warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
3 kwietnia, 2017 - 13:06
14 kolejnych publicznych i niepublicznych szkół aplikuje do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych
31 marca 2017 r. minął termin składania dokumentów do VIII edycji programu WARS i SAWA.
27 marca, 2017 - 13:10
Konkurs „MŁODE TALENTY 2017”
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w drugiej edycji konkursu „MŁODE TALENTY”, organizowanym przez Niepubliczną Szkołę Podstawową „Nasza Szkoła" im. J. Korczaka w Warszawie.