Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery
Wersja beta (testowa)

ustawa przedszkolna

20 września, 2013 - 09:35
MEN nie planuje zmian w ustawie przedszkolnej
Każdy przedszkolak powinien mieć zapewniony dostęp do wszystkich zajęć prowadzonych w przedszkolu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa rodzice nie mogą płacić za te zajęcia więcej niż 1 zł, niezależnie od tego, w jaki sposób będą one prowadzone. Zagwarantowanie tej oferty należy do zadań samorządów gminnych i dyrektorów przedszkoli. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu publicznym muszą być finansowane z budżetu przedszkola i nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. Wszelkie próby uzyskania finansowania tzw. zajęć dodatkowych od rodziców są sprzeczne z obowiązującymi od września przepisami.
3 października, 2013 - 08:57
List Prezydenta m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli
9 października, 2013 - 15:10
Informacja dla rodziców przedszkolaków
Szanowni Państwo, 1 września 2013 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827). Ustawa (zwana „przedszkolną”) wprowadza m.in. nowe zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. Od 1 września tego roku samorządy w całej Polsce zobligowane są do ustalenia nowych stawek opłat. Nie mogą one wynosić więcej niż 1 zł za godzinę.