Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

5 listopada, 2018 - 11:03
Nowe zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
W załączeniu znajduje się pełny wykaz zespołów.
fot. Pracownia Integracji Sensorycznej
20 lipca, 2018 - 09:58
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w I półroczu 2018 r. Nowy zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1. Oferta zajęć w ramach OKRO
Z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka korzysta w miejskich jednostkach oświatowych 866 dzieci z niepełnosprawnością.
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
23 stycznia, 2018 - 11:05
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka realizowane w roku szkolnym 2017/2018
W Warszawie funkcjonuje 36 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, które tworzą miejski zintegrowany system pomocy małemu niepełnosprawnemu dziecku i jego rodzinie.
28 marca, 2017 - 09:19
Działanie zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 2016 r. – dane opracowanie na podstawie ankiety
Creative Commons CC0
13 lutego, 2017 - 10:12
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zmiany w prawie oświatowym
Dane w roku szkolnym 2016/2017
 fot. archiwum Bełska
20 czerwca, 2016 - 12:08
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - najnowsze dane i aktualny wykaz zespołów wczesnego wspomagania
Według stanu na 31 marca 2016 r. - w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę jest objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka 713 dzieci. W stosunku do danych z 30 września 2015 r. jest to wzrost o 137 dzieci.
5 sierpnia, 2015 - 11:01
Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z orzeczeniem lub opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Uniwersytet dla Rodziców" zaprasza na zajęcia dla rodziców dzieci, które otrzymały orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
4 grudnia, 2014 - 13:37
Seminarium: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Dla kogo? Gdzie? Dlaczego warto?
14 lutego, 2014 - 09:47
Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wg stanu na 31 stycznia 2014 r.
Uprzejmie informuję Państwa, że w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 31 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie prowadzą: 13 poradni psychologiczno – pedagogicznych, 6 przedszkoli, 3 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 zespół placówek szkolno- rewalidacyjnych, 8 zespołów szkół.
Zajęcia mające na celu usprawnianie  ruchowe dziecka - zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24
14 lutego, 2014 - 09:49
Informacje dla rodziców w 10 punktach
Przygotowaliśmy dla Państwa w skondensowanej formie najważniejsze informacje o procedurze przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania.