Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wielki Słownik Języka Polskiego

Wielki Słownik Języka Polskiego bezpłatnie w Internecie
29 października, 2013 - 16:11
Wielki Słownik Języka Polskiego bezpłatnie w Internecie
Słownik opracował zespół językoznawców z całego kraju w ramach projektu koordynowanego przez Instytut Języka Polskiego PAN. Jego celem jest udostępnienie szerokim rzeszom odbiorców możliwie wyczerpującego opisu polskiej leksyki, przy wykorzystaniu wiedzy wypracowanej przez polskich lingwistów w 2. połowie XX wieku i w zgodności ze standardami współczesnej leksykografii światowej.