Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”

rys.Klara Walczak
14 listopada, 2017 - 10:56
Wyniki konkursu plastycznego pt. „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”
Uprzejmie informujemy, iż w środę, 31 października 2017 roku, Komisja Konkursowa dokonała oceny prac nadesłanych na konkurs plastyczny pt. „Zjednoczeni w różnorodności – tak różni, tacy sami”, organizowany przez Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Warszawa.