Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

zespół Aspergera

Dzielnicowe Centum Integracji
21 lutego, 2019 - 14:23
Trwają X Dzielnicowe Dni Integracji w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Dzielnicowe Centrum ds. Integracji Dzielnicy Wola m.st. Warszawy oraz Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy po raz dziesiąty zorganizowały Dzielnicowe Dni Integracji pod hasłem: „Dziecko z autyzmem/Zespołem Aspergera w edukacji ogólnodostępnej”.
17 stycznia, 2019 - 08:55
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne orzekające w sprawie autyzmu
Uwaga! Mazowiecki Kurator Oświaty wskazał dodatkowe 6 poradni psychologiczno-pedagogicznych orzekających w sprawie autyzmu, w tym zespołu Aspergera.