Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zespół ds interwencji kryzysowej

28 lutego, 2020 - 09:53
Zespół ds. interwencji kryzysowej
Zespół ds. interwencji kryzysowej został powołany Zarządzeniem nr 981/2018 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 czerwca 2018 r.