Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych

Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie
3 grudnia, 2019 - 10:11
Sukcesy uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie przy ul. Wiśniowej
W skład Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 wchodzi Technikum Mechatroniczne nr 1 oraz LXXX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa.