Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

12 lipca, 2016 - 11:56
Zespoły wczesnego wspomagania w szkołach/placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę – najnowszy wykaz
Informuję Państwa o uruchomieniu nowego zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 23, na terenie dzielnicy Wesoła.
14 lutego, 2014 - 09:47
Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wg stanu na 31 stycznia 2014 r.
Uprzejmie informuję Państwa, że w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 31 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wczesne wspomaganie prowadzą: 13 poradni psychologiczno – pedagogicznych, 6 przedszkoli, 3 specjalne ośrodki szkolno – wychowawcze, 1 zespół placówek szkolno- rewalidacyjnych, 8 zespołów szkół.
Zajęcia mające na celu usprawnianie  ruchowe dziecka - zespół wczesnego wspomagania w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 10, ul. Wrzeciono 24
14 lutego, 2014 - 09:49
Informacje dla rodziców w 10 punktach
Przygotowaliśmy dla Państwa w skondensowanej formie najważniejsze informacje o procedurze przyjęcia dziecka do zespołu wczesnego wspomagania.
18 października, 2013 - 16:13
Wykaz zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – wg stanu na 15.10.2013 r.
Uprzejmie informuję Państwa, że w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez m. st. Warszawę w roku szkolnym 2013/2014 funkcjonuje 29 zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.