Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja ekologiczna

23 maja, 2014 - 16:45
Finał miejskiego konkursu "Energicznie działamy, energię oszczędzamy"
W dniu 16 maja 2014 r. w siedzibie Biura Ochrony Środowiska w Warszawie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej Miejskiego Konkursu „Energicznie działamy – energię oszczędzamy”, który realizowany był w ramach programu „Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy” dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
23 maja, 2014 - 16:30
Finały miejskich konkursów ekologicznych
W maju odbyły się miejskie etapy konkursów dla dzieci i nauczycieli realizujących program "Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach oświatowych m.st. Warszawy". Przedstawiamy listy nagrodzonych.
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
23 maja, 2014 - 11:20
Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
22 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej. Hasło tegorocznej edycji - „Różnorodność wysp" - nawiązuje do trwającego obecnie Międzynarodowego Roku Małych Rozwijających się Państw Wyspiarskich. Wyspy i otaczające je morskie obszary przybrzeżne stanowią unikalne ekosystemy, często obejmujące wiele gatunków roślin i zwierząt, które są endemiczne – nie występują nigdzie indziej na Ziemi. Są wyjątkowymi świadkami ewolucji. Są także kluczowe dla utrzymania dobrobytu i tożsamości kulturowej 600 milionów wyspiarzy, którzy stanowią jedną dziesiątą ludności świata.
Ogólnopolska kampania edukacyjna „LAS – mamy szczęście”
22 maja, 2014 - 14:49
Ogólnopolska kampania edukacyjna „LAS – mamy szczęście”
Fundacja ekologiczna Arka wspólnie z Lasami Państwowymi prowadzą ogólnopolską kampanię edukacyjną „LAS – mamy szczęście”
Jest jeszcze szansa na udział w warsztatach edukacji ekologicznej dla gimnazjalistów – przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń – teraz do 21 kwietnia 2014 r.
2 kwietnia, 2014 - 14:41
Jest jeszcze szansa na udział w warsztatach edukacji ekologicznej dla gimnazjalistów – przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń – teraz do 21 kwietnia 2014 r.
Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy serdecznie zaprasza gimnazja, biblioteki publiczne i domy kultury do udziału w projekcie „Warszawska Energia”.
Międzynarodowy Dzień Ptaków
2 kwietnia, 2014 - 08:48
Międzynarodowy Dzień Ptaków
27 marca, 2014 - 18:21
NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu
W 2014 roku będzie kontynuowany projekt "NIE! Dla wypalania traw na Mazowszu" ma on na celu zwrócenie uwagi na skalę problemu, wzmożoną prewencję oraz edukację społeczeństwa (w szczególności młodzieży i rolników) o zagrożeniach wynikających z wypalania traw.
Rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody 2014
27 marca, 2014 - 11:26
Rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody 2014
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. zaprasza na rodzinny piknik z okazji Światowego Dnia Wody. Impreza odbędzie się w sobotę, 22 marca o godz. 11.00 na Płycie Desantu przy ul. Solec.
Godzina dla Ziemi
27 marca, 2014 - 11:18
Godzina dla Ziemi
Godzina dla Ziemi WWF to znacznie więcej niż zgaszenie świateł na jedną godzinę w roku - jej prawdziwym celem jest zmotywowanie ludzi na całym świecie do przyjęcia i kultywowania postaw proekologicznych i troski o zdrowie naszej planety, każdego dnia.
Międzynarodowy Dzień Lasów
27 marca, 2014 - 11:18
Międzynarodowy Dzień Lasów
Pierwszy dzień kalendarzowej wiosny 21 marca w Polsce zbiega się w czasie z Międzynarodowym Dniem Lasów ustanowionym przez Zgromadzenie Narodowe ONZ. W tym dniu na świecie mówi się o roli lasów i ich znaczeniu dla środowiska.

Strony