Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Edukacja kulturalna

Młodzieżowa Akademia Teatralna
15 lipca, 2013 - 16:02
Młodzieżowa Akademia Teatralna - nabór uczestników
Zaproszenie dla warszawskiej młodzieży na bezpłatne warsztaty z zakresu aktorstwa i reżyserii teatralnej prowadzone przez Mateusza Damięckiego i Grzegorza Milczarczyka.
Warsztaty sztuki opowiadnaia
15 lipca, 2013 - 11:30
Małe muzea, duże historie
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie zaprasza muzealników, edukatorów, nauczycieli oraz wszystkie osoby zainteresowane sztuką opowiadania na pokazy i warsztaty
14 listopada, 2012 - 13:44
„Warszawski ruch społecznikowski”. Tadeusz Władysław Świątek i Rafał Chwiszczuk
Projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu ze środków m. st. Warszawy. Copyright © Miasto Stołeczne Warszawa 2002

Strony