Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych  w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku
25 kwietnia, 2016 - 13:48
II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku
Zarządzenie nr 549/2016 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2016 roku
4 marca, 2016 - 09:33
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania w latach 2016-2017
Zarządzenie nr 279/2016 z 02-03-2016