Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

8 grudnia, 2017 - 09:35
WARS i SAWA po zmianach oświatowych
Zgodnie z „Zasadami dostosowania warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych do zmian wynikających z reformy oświaty”, w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018 trwają w Mieście działania związane z aneksowaniem Certyfikatów Prezydenta m.st. Warszawy WARS i SAWA, przyznanych w latach 2010-2016 łącznie 251 szkołom.
8 grudnia, 2017 - 15:12
„Młodzieżowy Semestr Biznesowy”
Konferencja podsumowująca pilotaż programu START-UP JUMP
CC0 Creative Commons
4 grudnia, 2017 - 16:48
X edycja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych prowadzonych przez m.st. Warszawę realizowanych w 2018 roku
Szanowni Państwo,
30 listopada, 2017 - 14:05
Zima w Mieście - DOKUMENTY
Akademia Zdrowego Ucznia
21 listopada, 2017 - 13:09
„Aktywna przerwa” – materiały z konferencji
Odpowiadając na prośby uczestników konferencji „Aktywna przerwa” prezentujemy materiały przygotowane przez Panią dr Krystynę Rymarczyk oraz Pana dr Macieja Dębskiego.
24 listopada, 2017 - 16:32
Rozpoczynamy kolejną – IX edycję Programu WARS i SAWA dla szkół wspierających uzdolnionych
Zgłoszenia szkół przyjmowane są do 24 listopada 2017 r.
7 grudnia, 2017 - 13:29
Trwa przyjmowanie zgłoszeń do pilotażu programu „WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych”
od 6 XI do 11 XII 2017 r.
30 października, 2017 - 10:17
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017
Informacja Prezydenta m.st. Warszawy o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2016/2017 została przekazana dn. 27 października 2017 r. Radzie Miasta, na podstawie art. 11 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
7 listopada, 2017 - 10:34
WARS i SAWA bliżej Społeczności, Nauki, Sztuki - czyli SeNS wspierania uzdolnionych
Zapraszamy do zapoznania się z nową koncepcją rozwoju Programu WARS i SAWA
26 października, 2017 - 10:16
Zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka – najnowszy wykaz
Przedstawiam Państwu ofertę zespołów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zorganizowanych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest m.st. Warszawa.