Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

http://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38115,Konferencja-naukowo-edukacyjna-Sprzeczne-narracje-Historia-powojennej-Polski-War.html

28 grudnia, 2016 - 14:48
Konferencja naukowo-edukacyjna „Sprzeczne narracje. Historia powojennej Polski”
Sesja odbędzie się w dniach 19–20 stycznia 2017 r. (czwartek, piątek) w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia”, przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.