Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

http://www.rokwisly.pl/program/uchwala-sejmowa/

rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły
5 stycznia, 2017 - 10:32
Rok Rzeki Wisły 2017
W 550. rocznicę pierwszego wolnego flisu Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oddaje hołd pokoleniom rodaków, którzy dzięki Wiśle i w oparciu o nią budowali tożsamość i potęgę Państwa Polskiego.