Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Klub EKOS

Światowy Dzień Ochrony Środowiska
2 czerwca, 2016 - 12:18
Światowy Dzień Ochrony Środowiska
Wiodącym tematem konferencji prasowej będzie stan wdrażania Konwencji Waszyngtońskiej CITES w Polsce. W ramach spotkania zaplanowano także pokazy wystaw, eksponatów i projekcję filmową.