Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

mFundacja.pl

2 lutego, 2017 - 10:25
Fundacja mBanku zaprasza organizacje pozarządowe do konkursu o stypendia dla wybitnie uzdolnionych matematycznie
Z początkiem lutego ruszyła IV edycja programu stypendialnego „Mistrzowie matematyki”. W jego ramach stypendia otrzymać mogą między innymi wybitnie uzdolnieni matematycznie uczniowie