Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży

29 marca, 2017 - 14:53
Zaproszenie do udziału w projekcie „Przedsiębiorcza młodzież”
Szanowni Państwo, w ramach Programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych" realizowany jest projekt „Przedsiębiorcza młodzież”, który jest współfinansowany przez m. st. Warszawę, a prowadzony przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.