Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

Technikum Ekonomiczne nr 8 w Zespole Szkół nr 3 im. 2 Armii Wojska Polskiego

13 kwietnia, 2015 - 13:41
Seminarium naukowe „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze”
Technikum Ekonomiczne nr 8 w Warszawie przy ul. Joliot - Curie 13 w ramach realizacji projektu „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze” zaprasza nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a w szczególności szkół lub klas o profilu ekonomicznym, marketingowym i reklamowym do wzięcia udziału w seminarium naukowym: „Kultura w ekonomii, ekonomia w kulturze”.