Formularz wyszukiwania

Miasto Stoleczne Warszawa

Dziesiatki miejsc na poranne spacery

WCIES

23 października, 2017 - 10:48
Forum Edukacji Medialnej – Umysł w sieci
Celem Forum jest doskonalenie nauczycieli w zakresie przygotowania uczniów do świadomego i krytycznego uczestnictwa we współczesnej kulturze medialnej.
8 września, 2017 - 13:33
Wykład w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie
CC0 Public Domain
15 lutego, 2017 - 09:22
Wspieranie integracji i równego traktowania w klasie i w szkole wielokulturowej
Zajęcia adresowane są do nauczycieli pracujących z uczniami cudzoziemskimi - mówiącymi w innych niż polski językach, pochodzącymi z odmiennych kultur, przyjeżdżającymi do Polski z różnych powodów i z różnym bagażem doświadczeń.
CC0 Public Domain
19 stycznia, 2017 - 14:27
Ale dym!
Zanieczyszczenie powietrza - scenariusze zajęć
7 września, 2016 - 13:03
Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach
Zaproszenie na konfrencję
Europejski Dzień Języków
20 września, 2016 - 16:29
Europejski Dzień Języków
Zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych i dyrektorów szkół, którzy mierzą się z wyzwaniami pracy z uczniami-cudzoziemcami oraz uczniami polskimi powracającymi z imigracji do udziału w warsztatach organizowanych w ramach Europejskiego Dnia Języków.
8 marca, 2016 - 11:26
„Dyskryminacja w szkole/placówce – obecność nieusprawiedliwiona. Jak identyfikować, reagować i przeciwdziałać dyskryminacji i związanej z nią przemocy?”
Kurs doskonalący adresowany do kadry pedagogicznej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowych.
8 grudnia, 2015 - 11:12
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego – Jak planować pracę z uczniem zdolnym na historii, wiedzy o społeczeństwie oraz innych pokrewnych przedmiotach
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane szczególnie do nauczycieli historii oraz wiedzy o społeczeństwie, z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.
Mija termin rekrutacji nauczycieli oraz uczniów na szkolenie: Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach
21 września, 2015 - 14:53
Mija termin rekrutacji nauczycieli oraz uczniów na szkolenie: Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach
Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz Fundacja Civis Polonus zapraszają nauczycieli oraz uczniów na szkolenie „Wspieranie samorządności uczniowskiej w warszawskich szkołach”.
3 czerwca, 2015 - 15:34
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego - Narzędzia i aplikacje internetowe wspomagające szkolne projekty edukacyjne
Szanowni Państwo, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego”, adresowane do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych ze szkół należących do warszawskiej sieci szkół wspierających uzdolnionych.